مناقصات و مزایدات
شنبه چهارم آبان 1398
تعداد بازدید: 38
دوشنبه هشتم مهر 1398
تعداد بازدید: 27
يکشنبه سی ام تير 1398
تعداد بازدید: 57
چهارشنبه بیست و ششم تير 1398
تعداد بازدید: 44
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه آفرینش - پنجشنبه 30خرداد ماه 98

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه آفرینش - پنجشنبه 30خرداد ماه 98

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه سی ام خرداد 1398
تعداد بازدید: 31
سه شنبه هفتم خرداد 1398
تعداد بازدید: 39
يکشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 37
شنبه چهاردهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 24
چهارشنبه بیست و هشتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 33
آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه نهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 82
آرشیو Print RSS