مناقصات و مزایدات
يکشنبه سی ام تير 1398
تعداد بازدید: 21
چهارشنبه بیست و ششم تير 1398
تعداد بازدید: 17
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه آفرینش - پنجشنبه 30خرداد ماه 98

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه آفرینش - پنجشنبه 30خرداد ماه 98

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه سی ام خرداد 1398
تعداد بازدید: 16
سه شنبه هفتم خرداد 1398
تعداد بازدید: 26
يکشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 20
شنبه چهاردهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 18
چهارشنبه بیست و هشتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 22
آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه نهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 52
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه مهد آزادی -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه مهد آزادی -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه نهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 24
دوشنبه پانزدهم بهمن 1397
تعداد بازدید: 26
آرشیو Print RSS