• امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
  • امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
  • امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
  • امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 
 تبریز 2018
                                 


 
  
 تماس با ما


 
 
 معرفی امور فرهنگی،اجتماعی شهرداری منطقه یک
 
 صفحه اول روزنامه ها

 
  امروز
شنبه
شهريور 1399
29
قمری:02 صفر 1442

میلادی:19 سپتامبر 2020
 
  
 
 
 
 خدمات الکترونیکی
 
 طرح تکریم ارباب رجوع
 
 دعای فرج

 
 شهرنما

 
 
مهمان : 1
اعضا آنلاین : 0
امروز : 463
ماه : 15738
تعدا مطالب : 4350
كل : 57111
 
 
 
 
 
 
 
 اخبار
شنبه بیست و نهم شهريور 1399
تعداد بازدید: 9
شنبه بیست و نهم شهريور 1399
تعداد بازدید: 8
پنجشنبه بیست و هفتم شهريور 1399
تعداد بازدید: 22
پنجشنبه بیست و هفتم شهريور 1399
تعداد بازدید: 23
پنجشنبه بیست و هفتم شهريور 1399
تعداد بازدید: 15
چهارشنبه بیست و ششم شهريور 1399
تعداد بازدید: 31
چهارشنبه بیست و ششم شهريور 1399
تعداد بازدید: 14
چهارشنبه بیست و ششم شهريور 1399
تعداد بازدید: 9
سه شنبه بیست و پنجم شهريور 1399
تعداد بازدید: 19
سه شنبه بیست و پنجم شهريور 1399
تعداد بازدید: 14
سه شنبه بیست و پنجم شهريور 1399
تعداد بازدید: 23
سه شنبه بیست و پنجم شهريور 1399
تعداد بازدید: 18
دوشنبه بیست و چهارم شهريور 1399
تعداد بازدید: 15
يکشنبه بیست و سوم شهريور 1399
تعداد بازدید: 25
يکشنبه بیست و سوم شهريور 1399
تعداد بازدید: 23
يکشنبه بیست و سوم شهريور 1399
تعداد بازدید: 32
شنبه بیست و دوم شهريور 1399
تعداد بازدید: 79
شنبه بیست و دوم شهريور 1399
تعداد بازدید: 62
شنبه بیست و دوم شهريور 1399
تعداد بازدید: 16
شنبه بیست و دوم شهريور 1399
تعداد بازدید: 18
شنبه بیست و دوم شهريور 1399
تعداد بازدید: 9
پنجشنبه بیستم شهريور 1399
تعداد بازدید: 27
پنجشنبه بیستم شهريور 1399
تعداد بازدید: 27
پنجشنبه بیستم شهريور 1399
تعداد بازدید: 18
پنجشنبه بیستم شهريور 1399
تعداد بازدید: 29
پنجشنبه بیستم شهريور 1399
تعداد بازدید: 13
پنجشنبه بیستم شهريور 1399
تعداد بازدید: 9
پنجشنبه بیستم شهريور 1399
تعداد بازدید: 6
چهارشنبه نوزدهم شهريور 1399
تعداد بازدید: 30
سه شنبه هیجدهم شهريور 1399
تعداد بازدید: 21
آرشیو Print RSS
 
 
چهارشنبه نوزدهم شهريور 1399
تعداد بازدید: 30
چهارشنبه بیست و پنجم تير 1399
تعداد بازدید: 37
شنبه دهم خرداد 1399
تعداد بازدید: 107
پنجشنبه یازدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 25
چهارشنبه یازدهم دي 1398
تعداد بازدید: 138
شنبه چهارم آبان 1398
تعداد بازدید: 82
دوشنبه هشتم مهر 1398
تعداد بازدید: 79
يکشنبه سی ام تير 1398
تعداد بازدید: 118
چهارشنبه بیست و ششم تير 1398
تعداد بازدید: 104
پنجشنبه سی ام خرداد 1398
تعداد بازدید: 118
آرشیو Print RSS