محتوای 3
 
 
 
 
 
 پیام سال
 
 تماس با ما

 
 صفحه اول روزنامه ها

 
 سایت خبری شهرداری

 
  امروز
سه شنبه
مهر 1398
23
قمری:16 صفر 1441

میلادی:15 اکتبر 2019
 
 

 
 
 
 خدمات الکترونیکی 
 طرح تکریم ارباب رجوع


 
 
 
 دعای فرج

 
 شهرنما

 
 
مهمان : 0
اعضا آنلاین : 0
امروز : 0
ماه : 0
تعدا مطالب : 3211
كل : 42258
 
 
 
 
 
 
 اخبار
دوشنبه بیست و دوم مهر 1398
تعداد بازدید: 28
دوشنبه بیست و دوم مهر 1398
تعداد بازدید: 21
دوشنبه بیست و دوم مهر 1398
تعداد بازدید: 22
دوشنبه بیست و دوم مهر 1398
تعداد بازدید: 63
يکشنبه بیست و یکم مهر 1398
تعداد بازدید: 35
يکشنبه بیست و یکم مهر 1398
تعداد بازدید: 25
يکشنبه بیست و یکم مهر 1398
تعداد بازدید: 68
يکشنبه بیست و یکم مهر 1398
تعداد بازدید: 38
شنبه بیستم مهر 1398
تعداد بازدید: 92
شنبه بیستم مهر 1398
تعداد بازدید: 59
شنبه بیستم مهر 1398
تعداد بازدید: 61
شنبه بیستم مهر 1398
تعداد بازدید: 89
پنجشنبه هیجدهم مهر 1398
تعداد بازدید: 70
پنجشنبه هیجدهم مهر 1398
تعداد بازدید: 28
پنجشنبه هیجدهم مهر 1398
تعداد بازدید: 23
چهارشنبه هفدهم مهر 1398
تعداد بازدید: 102
چهارشنبه هفدهم مهر 1398
تعداد بازدید: 44
چهارشنبه هفدهم مهر 1398
تعداد بازدید: 22
چهارشنبه هفدهم مهر 1398
تعداد بازدید: 30
چهارشنبه هفدهم مهر 1398
تعداد بازدید: 32
سه شنبه شانزدهم مهر 1398
تعداد بازدید: 47
سه شنبه شانزدهم مهر 1398
تعداد بازدید: 34
سه شنبه شانزدهم مهر 1398
تعداد بازدید: 27
آرشیو Print RSS
 
 
دوشنبه هشتم مهر 1398
تعداد بازدید: 19
يکشنبه سی ام تير 1398
تعداد بازدید: 86
چهارشنبه بیست و ششم تير 1398
تعداد بازدید: 76
پنجشنبه سی ام خرداد 1398
تعداد بازدید: 84
آگــــهی تمــلک / روزنـــــــامه مهد تمدن - چهارشنبه 22 خرداد ماه 98

آگــــهی تمــلک / روزنـــــــامه مهد تمدن - چهارشنبه 22 خرداد ماه 98

امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398
تعداد بازدید: 88
سه شنبه هفتم خرداد 1398
تعداد بازدید: 68
يکشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 66
شنبه چهاردهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 56
چهارشنبه بیست و هشتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 78
آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه نهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 69
آرشیو Print RSS