تاریخ : دوشنبه 10 مرداد 1401     |     کد : 6221

 توسط اکیپ های فضای سبز شهرداری منطقه یک 

اجرای طرح تابستانه ساماندهی فضاهای سبز و رسیدگی به وضعیت درخت و درختچه های سطح منطقه


به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، اکیپ های امور فضای سبز منطقه یک ، طرح تابستانه ساماندهی فضاهای سبز و رسیدگی به وضعیت درخت و درختچه های سطح منطقه را آغاز نمودند.
 بر اساس این گزارش ، شهردار منطقه یک در راستای اجرای طرح "نگهداشت شهری" اقدام به آغاز اجرای طرح تابستانه ساماندهی و رسیدگی به فضاهای سبز موجود که شامل درخت و درختچه ها و گل های کاشته شده است نمود.
 این گزارش می‌افزاید : اکیپ های فضای سبز هم اکنون در حال اجرای ترمیم تشتک رفیوژهای کناری پارک نظامی ، خیابان عباسی ، پارک مینیاتور و همچنین کاشت و کوددهی و آبیاری داوودی های موجود در پارک مینیاتور می باشند.
 شایان ذکر است ، این اقدامات می‌تواند به جوانسازی و نگهداری فضاهای موجود کمک قابل توجهی نموده و چهره پارکها را تغییر دهد.
 


PDF چاپ چاپ