تاریخ : سه شنبه 4 مرداد 1401     |     کد : 6208

توسط معاونت حوزه خدمات شهری منطقه ۱ در راستای تداوم طرح "نگهداشت شهری" اجرایی شد

ترمیم پل های فلزی، تعویض چرخ باکس های معیوب، شستشوی تمامی باکس ها و اصلاح جداول


 به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، اکیپ های معاونت حوزه خدمات شهری منطقه ۱ در راستای تداوم اجرای طرح "نگهداشت شهری" اقدام به اجرای ترمیم پل های فلزی، تعویض چرخ باکس های معیوب، شستشوی تمامی باکس زباله‌ها و اصلاح جداول نمود.
بر اساس این گزارش، معاونت خدمات شهری منطقه یک توسط سه اکیپ نواحی سه گانه این معاونت اقدام به اجرای طرح های خدماتی محله محور از جمله اصلاح جداول، ترمیم پل های فلزی، بازسازی و ترمیم علائم U ،شستشوی باکس های زباله و تعویض چرخ باکس های معیوب نمودند.
این گزارش می افزاید: طرح "نگهداشت شهری" توانسته جان دوباره ای به محلات سطح منطقه به خصوص محلات کم برخوردار بدهد و معاونت خدمات شهری منطقه یک در همین راستا صدها طرح اجرایی در جهت ساماندهی، اصلاح، زیباسازی، رفع خطر و ... را انجام و عملیاتی نموده است.


PDF چاپ چاپ