تاریخ : چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401     |     کد : 6001

مهندس شاهوردی شهردار منطقه ۱ تبریز در جریان اولین روز کاری خود بیان داشت :

نگاه مطلوب و احترام به ارباب رجوع پایه و اساس نظام اداری بوده و اخلاق اداری را در بین کارکنان افزایش می دهد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، مهندس حمید شاهوردی شهردار منطقه یک در اولین روز کاری خود و در بازدید از واحدهای این منطقه نگاه مطلوب و احترام به ارباب رجوع را پایه و اساس نظام صحیح اداری و اخلاق اداری دانست .
 بر اساس این گزارش ، مهندس شاهوردی در اولین روز کاری خود ضمن بازدید از تمام بخش های اداری این منطقه تاکید نمود ؛ یگانه چیزی که باید به آن توجه داشت اخلاق اداری در نظام اداری یک سازمان است و اخلاق اداری مطلوب زمانی به وجود می‌آید که کارکنان سیستم یک اداره به مردم و ارباب رجوع از نظری درست نگریسته و خود را خدمتگزار و وکیل مردم بدانند ، در این صورت اخلاق مطلوب اداری ظهور می نماید که با تلاش مداوم و پیوسته و دوری از هر نوع سستی و کوتاهی در انجام امور و با مسئولیت پذیری توام و نتیجه‌بخش خواهد بود.


.

.


 


PDF چاپ چاپ