تاریخ : سه شنبه 23 دي 1399     |     کد : 4921

توسط شهرداری منطقه یک تبریز با اجرای تمهیدات زمستانی انجام شد :

تداوم عملیات احداث دیوار سنگی و آرماتورگذاری عرشه در پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به اتوبان پاسداران

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، عملیات احداث دیوار سنگی و آرماتورگذاری عرشه در پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به اتوبان پاسداران با اجرای تمهیدات زمستانی اجرائی شد .
بر اساس این گزارش با توجه به برودت هوا و نیاز جهت تسریع در اجرای پروژه های منطقه یک که طبق برنامه ریزی و دستورات شهرداری منطقه مبنی بر عدم تعطیلی یا تأخیر در اجرای تمامی پروژه ها این منطقه ، سعی در تداوم اقدامات بعمل آمده است .
این گزارش می افزاید : بر همین اساس پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به اتوبان پاسداران پس از انجام تمهیدات زمستانی هم اکنون در حال تداوم عملیات احداث دیوار سنگی و آرماتورگذاری و عرشه پل می باشد که با سرعت در حال انجام است .


.

.
.

.


.

 امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ