تاریخ : دوشنبه 22 دي 1399     |     کد : 4919

توسط اداره ترافیک معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک اقدام شد :

رنگ آمیزی ترافیکی در مسیر پروژه لوپ ولی امر

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، اداره ترافیک شهرداری منطقه یک اقدام به رنگ آمیزی ترافیکی در مسیر پروژه لوپ ولی امر نمود
بر اساس این گزارش به منظور هدایت صحیح رانندگان و ایجاد شرایط مناسب برای تصمیم گیری آنان در حین رانندگی و پیشگیری از ایجاد مخاطرات احتمالی در مسیر اتوبان ، و رنگ آمیزی ترافیکی مسیر لوپ ولی امر توسط اداره ترافیک معاونت فنی و عمرانی منطقه یک انجام پذیرفت .
شایان ذکر است این امر می تواند در ایمن سازی و روان سازی تردد و تسهیل در عبور و مرور خودروها در اتوبان پاسداران و محدوده خروجی ولی امر تأثیرگذار باشد .


.

.


 امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ