تاریخ : دوشنبه 22 دي 1399     |     کد : 4918

توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک انجام شد :

یخ زدائی و پاکسازی 280 آبرو و جوبهای محلات سطح حوزه

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک اقدام به یخ زادائی و پاکسازی 280 آبرو و جوبهای سطح حوزه نمود .
بر اساس این گزارش با توجه به بارندگی های اخیر و برودت هوا که آبهای جاری در آبروها و جوبهای سطح شهر دچار یخ زدگی شدند ، طی طرحی ویژه تمامی آبروها و جداول به منظور پیشگیری از مسدود شدن مسیر روان آبها یخ زدائی و پاکسازی شدند .
این گزارش می افزاید : نیروهای خدمات شهری در چند اکیپ مختلف حدود 280 آبرو و جوب سطح منطقه که یخ زده و مسیرها را مسدود نموده بودند را پاکسازی یخ زدائی و مسیر را برای عبور روان آبها مهیا نمودند .
.
.


.


 امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ