تاریخ : شنبه 20 دي 1399     |     کد : 4909

مهندس پورخردمند شهردار منطقه یک تبریز :

تداوم طرح بازگشائی مسیر خیابان ملازینال با تخریب چند واحد تملک شده دیگر

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، مهندس اکبر پورخردمند از طرح بازگشائی مسیر خیابان ملازینال باتخریب چند واحد تملک شده دیگر خبر داد .
بر اساس این گزارش مهندس پورخردمند بیان داشت : طرح مسیر گشائی خیابان ملازینال که یکی از پروژه های چندین سال گذشته بوده و بلاتکلیف مانده بود خوشبختانه با پی گیری های مجّدانه و توافقات بعمل آمده با ساکنین واقع در مسیر بر روی ریل حرکتی قرار گرفته و به سرعت در حال اجرای طرح و تملک واحدها هستیم و سریعاً اقدامات تخریب و آزاد سازی انجام می پذیرد.
وی گفت : هر هفته شاهد توافق و تملک واحدهای واقع در مسیر می باشیم و همچنان این اقدامات تداوم خواهد داشت تا بتوانیم انشاا... شاهد بازگشائی و محقق شدن آرزوی دیرینه شهروندان این مسیر باشیم .
شایان ذکر است در روز پنجشنبه چند مغازه واقع در محل که توافق شده بود با حضور شهردار منطقه یک تخریب گردید .
 

.

.

.

.

.

.

.

.
امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز

 


PDF چاپ چاپ