تاریخ : چهارشنبه 17 دي 1399     |     کد : 4904

تجهیز ناوگان خودروئی معاونت حوزه خدمات شهری شهرداری منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، ناوگان خودروئی معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک تجهیز شد.
بر اساس این گزارش ناوگان خودروئی معاونت حوزه خدمات شهری جهت استفاده در واحدهای مختلف این معاونت با خرید چند دستگاه خودرو تجهیز شد که میتواند در انجام امورات و تسریع در آن نقش موثری داشته باشد.
این گزارش می افزاید: سه دستگاه خودرو نیسان مزدا توسط منطقه خریداری و برای استفاده در واحدها پیشگیری از سدمعبر و تخلفات ساختمانی و نظارت امور شهری در اختیار این واحد قرار گرفته است.


.

. 
امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز

 


PDF چاپ چاپ