تاریخ : سه شنبه 16 دي 1399     |     کد : 4902

توسط شهرداری منطقه یک تبریز اجرایی شد :

عملیات نصب بادبند عرشه در پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به اتوبان پاسداران

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، عملیات نصب بادبند عرشه در پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به اتوبان پاسداران توسط شهرداری منطقه یک تبریز اجرائی شد .
بر اساس این گزارش در تداوم مراحل عملیاتی پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به اتوبان پاسداران اجرای نصب بادبند عرشه تمهیدات زمستانی جهت انجام عملیات دیوار سنگی رمپ جنوبی پروژه اجرائی شد.
بر این اساس پروژه مذکور یکی از پروژه های در حال اجرای منطقه در حوزه حمل و نقل بوده و می تواند تاثیر قابل مشاهده ای را در تسهیل عبور و مرور ایجاد نماید.
شایان ذکر است منطقه یک چندین پروژه مهم در سطح حوزه را به صورت همزمان اجرائی نموده است .
.

.

.

 


PDF چاپ چاپ