تاریخ : دوشنبه 15 دي 1399     |     کد : 4899

توسط امور فرهنگی ، اجتماعی شهرداری منطقه یک تبریز در فضای مجازی انجام یافت :

750 مورد آموزش حوزه های صنایع دستی، هنرهای سنتی و مهارت آموزی جهت توانمندسازی بانوان خانه دار

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، امور فرهنگی، اجتماعی منطقه یک طی ماههای گذشته اقدام به آموزش 750 مورد در حوزه های صنایع دستی، هنرهای سنتی و مهارت آموزی جهت توانمندسازی بانوان خانه دار نموده است.
بر اساس این گزارش با توجه به شرایط کرونائی و عدم امکان حضور بانوان خانه دار در مراکز فرهنگی منطقه یک جهت آموزش، امور فرهنگی، اجتماعی توانسته حدود 750 مورد آموزش در پیرامون هنرهای سنتی، صنایع دستی و مهارت آموزشی در حوزه های مربوطه را از طریق مربیان رشته های مختلف به بانوان خانه دار ارائه دهد.
این گزارش می افزاید: این اقدام قطعاً باعث توامندسازی بانوان خانه دار و ایجاد شور و نشاط که بین خانواده ها خواهد بود که در این ایام می تواند تاثیرات روحی روانی ویژه ای داشته باشد.


.

. 
امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
 


PDF چاپ چاپ