تاریخ : دوشنبه 15 دي 1399     |     کد : 4898

توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک آغاز شد :

لکه گیری مسیرهای منطقه به صورت توزیع آسفالت سرد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، لکه گیری مسیرهای سطح منطقه یک در فصل سرما به صورت تهیه و توزیع آسفالت سرد توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه آغاز شد.
بر اساس این گزارش با توجه به نیاز اساسی جهت لکه گیری برخی محدوده های سطح منطقه و ایمن سازی مسیرها، معاونت حوزه خدمات شهری منطقه جهت تسریع در حل مشکلات و توزیع آسفالت در این محدوده ها اقدام به توزیع آسفالت سرد و لکه گیری به این صورت نموده است که بسیاری از چاله چوله های سطح حوزه بدین صورت ساماندهی می گردد.
شایان ذکر است این اقدام به صورت اولویت بندی در سطح منطقه و بویژه در مسیرهای اصلی انجام می پذیرد.


.

.

.


 


PDF چاپ چاپ