تاریخ : دوشنبه 15 دي 1399     |     کد : 4897

توسط امور فضای سبز شهرداری منطقه یک تبریز به منظور تولید نهال و درختچه آغاز شد :

عملیات قلم زنی ، نشاء و بذرپاشی درختچه برگ نو و همیشه بهار در گلخانه منطقه

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، امور فضای سبز به منظور تولید نهال و درختچه در گلخانه این منطقه اقدام به آغاز عملیات قلم زنی، نشاء و بذرپاشی درختچه ها برگ نو و همیشه بهار نمود.
بر اساس این گزارش، با توجه به خودکفائی منطقه در تهیه و تولید نهالهای مود نیاز خود، مدیریت منابع مالی و تداوم اقدامات حوزۀ فضای سبز اقدام به آغاز عملیات قلم زنی نشاء و بذرپاشی برگ سفید، همیشه بهار، درختچه زرشک و درختچه برگ نو نموده است و همچنین بذرگیری مجدد داوودی، سرزنی داودی، آهن دهی و کوه دهی به خزانه های و  گلدانها نموده است.
شایان ذکر است با اجرای این اقدامات می توان از هدر رفتن منابع مالی و هزینه های گزاف خودداری نمود و درون سپاری در این حوزه را افزایش داده و نیازهای کاشت را در خود گلخانه منطقه یک رفع نمود.


.

.

.

.

.

 


PDF چاپ چاپ