تاریخ : يکشنبه 14 دي 1399     |     کد : 4894

توسط شهرداری منطقه یک تبریز تداوم یافت:

عملیات بتن ریزی در رمپ جنوبی پروژه اتصال پارکینگ عون بن علی

به گزارش امور ارتباطات شهدراری منطقه یک تبریز

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، عملیات بتن ریزی در رمپ جنوبی پروژه اتصال پارکینگ عون بن علی توسط منطقه یک تداوم یافت
بر اساس این گزارش پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به اتوبان پاسداران که از جمله پروژه های حوزه حمل و نقل منطقه یک می باشد با سرعت در حال اجرا بوده و هم اکنون اکیپ های عمرانی در حال ادامه عملیات تخریب بتن مسلح ضلع شمالی و تداوم آرماتورگذاری نرده و بتن ریزی رمپ جنوبی مربوط به این پل می باشند.
این گزارش می افزاید : با اجرای این پل می توانیم شاهد تسهیل در عبور و مرور در بخش شمالی منطقه بوده و در ایام تعطیل  و پرتردد از ترافیک در این محدوده پیشگیری و راه دسترسی آسانی برای رانندگان می باشد.
 


.

.

.

.

.

.امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز

 


PDF چاپ چاپ