تاریخ : شنبه 1 آذر 1399     |     کد : 4731

بازدید ریاست شورای شهر، شهردار کلانشهر تبریز و شهردار منطقه یک

از اجرای عملیات احداث پارک محله ای واقع در اول احمدآباد و صدرالشعرا

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


.

.

.

.

.

.

 

 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ