تاریخ : جمعه 30 آبان 1399     |     کد : 4728

به روایت تصویر

اجرای مرحله دهم مصوبات ستاد قرارگاه شماره یک مبارزه با کرونا توسط شهرداری منطقه یک تبریز در مسیر خیابان احمد آباد ، صدرالشعرا ، عباسی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


.

.

.

.

.

.

.

 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ