تاریخ : شنبه 1 آذر 1399     |     کد : 4727

به روایت تصویر

اجرای مرحله یازدهم مصوبات ستاد قرارگاه شماره یک مبارزه با کرونا توسط شهرداری منطقه یک تبریز در مسیر خیابان ولی عصر ( عج )

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز

.

.

.

.

.
 

 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ