تاریخ : شنبه 1 آذر 1399     |     کد : 4726

به روایت تصویر

اجرای مرحله یازدهم مصوبات ستاد قرارگاه شماره یک مبارزه با کرونا توسط شهرداری منطقه یک تبریز در مسیر خیابان 29 بهمن ، امام ( ره )

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


 

 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ