تاریخ : شنبه 1 آذر 1399     |     کد : 4725

به روایت تصویر

اجرای مرحله یازدهم مصوبات ستاد قرارگاه شماره یک مبارزه با کرونا توسط شهرداری منطقه یک تبریز در مسیر خیابان سیلاب ، احمدآباد ، عباسی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز

..

.

.

.

.

 

 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ