تاریخ : پنجشنبه 29 آبان 1399     |     کد : 4724

به منظور هدایت روان آبها و پیشگیری از وقوع حوادث انجام یافت:

پاکسازی و جمع آوری نخاله های ساختمانی از داخل مهران رود و بخش مرکزی منطقه توسط معاونت خدمات شهری

 به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ،معاونت خدمات شهری منطقه یک جهت هدایت روان آبها و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی اقدام به پاکسازی و جمع آوری نخاله های ساختمانی در داخل مهران رود در بخش مرکزی منطقه نمود.
بر اساس این گزارش در پی بارشهای اخیر و حجم آبهای روان داخل مهران رود که باعث ورود نخاله ها و زباله‌های واقع در مسیر شرق به غرب در حوزه مرکزی منطقه شده بود و جهت رفع مشکلات و مخاطرات احتمالی، اکیپ‌های معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه یک اقدام به اجرای طرح پاکسازی و ساماندهی مسیر مهران رود در بخش مرکزی منطقه شدند.
شایان ذکر است این اقدام باعث میگردد تا روان آبها به مسیر خود هدایت و از تجمع و سرریز شدن آنها ممانعت گردد..

.
.

.

.امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ