تاریخ : پنجشنبه 29 آبان 1399     |     کد : 4723

توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تداوم یافت:

عملیات اجرای دیوار سنگی رمپ جنوبی پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به طرف میدان شهید فهمیده

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، معاونت فنی و عمرانی منطقه یک از تداوم اجرای عملیات دیوار سنگی رمپ جنوبی پروژه پل اتصال پارکینگ عون بن علی به طرف میدان شهید فهمیده خبر داد.
بر اساس این گزارش یکی از پروژه های تاثیرگذار در حوزه حمل و نقل و تسهیل در عبور و مرور منطقه که در بخش شمالی منطقه قرار گرفته پس از اتصال پارکینگ عون بن علی به میدان شهید فهمیده می باشد که نقش بسزائی در این حوزه ایفا نموده و هم اکنون در سه بخش شمالی، میانی، جنوبی در حال اجرا می باشد.
 معاون فنی و عمرانی منطقه یک اعلام داشت: اجرای پروژه در هر سه بخش در حال انجام می باشد و هم اکنون در منطقه جنوبی این پروژه شاهد اجرای دیوار سنگی و استحکام سازی این پروژه می باشیم که به سرعت در حال انجام می باشد.
 

.

.

.
.

. امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز

 


PDF چاپ چاپ