تاریخ : پنجشنبه 29 آبان 1399     |     کد : 4720

به روایت تصویر

اجرای مرحله نهم مصوبات ستاد قرارگاه شماره یک مبارزه با کرونا توسط شهرداری منطقه یک تبریز در مسیر خیابان کوچه حسن ( کوی فروردین ) ، عباسی و هفت تیر

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


.

.

.

.

.

.

.


 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ