تاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1399     |     کد : 4716

بررسی عملکرد اکیپ های نظارتی و پیگیری مصوبات ستاد قرارگاه مبارزه با کرونا در شهرداری منطقه یک

مرحله هشتم با حضور معاونت حوزه خدمات شهری، نماینده اتاق اصناف، نماینده بهداشت محیط، مسئولین نواحی ، مسئول دفتر فرماندهی قرارگاه، مدیر امور ارتباطات و فرهنگی و اعضاء ستاد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


.

.

.

.

.

.

.

.

.


امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ