تاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1399     |     کد : 4715

به روایت تصویر

اجرای مرحله هشتم مصوبات ستاد قرارگاه شماره یک مبارزه با کرونا توسط شهرداری منطقه یک تبریز در مسیر خیابان ولی عصر ( عج )

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز.

.

.

.

.

.

.

امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ