تاریخ : جمعه 25 مهر 1399     |     کد : 4597

توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرایی منطقه یک انجام شد :

زیرسازی و اصلاح جوبهای خیابان استاندارد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک اقدام به اجرای عملیات زیرسازی و اصلاح جوبهای خیابان استاندارد نمود.
معاونت خدمات شهری منطقه یک به جهت ساماندهی و رفع مشکلات موجود در مسیر خیابان استاندارد جوبهای این مسیر را در طرح اجرائی خود قرار داده و وارد مرحله عملیاتی نمود.
این  گزارش می‌افزاید : با توجه به اینکه در برخی از مسیرهای این خیابان جوبهای موجود تخریب شده و باعث ایجاد پاره‌ای مشکلات در زمان بارش ها و ورود آب های جاری به خیابان می شد طرح اصلاحی در دستور کار منطقه قرار گرفته و هم اکنون توسط نیروهای ناحیه ۳ این معاونت انجام یافته و در حال اتمام است.


.

.

.

.


 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ