تاریخ : جمعه 25 مهر 1399     |     کد : 4594

تداوم عملیات بتن ریزی و عمل آوری بتن ستون های بلوک ۳ در پروژه بازآفرینی مجموعه دوکمال

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، عملیات بتن ریزی و عمل آوری بتن ستونهای بلوک سه در پروژه بازآفرینی مجموعه دوکمال توسط پیمانکار و سازمان عمران تداوم یافت.
بر اساس این گزارش پروژه حوزه فرهنگ و تاریخ و بازآفرینی و بازپیرائی ساختمان‌های این حوزه که توسط منطقه یک در چند بخش از منطقه در دستور کار قرار گرفته است همچنان در حال انجام بوده و هم اکنون عملیات بتن ریزی و عمل آوری بتن ستونهای بلوک سه در پروژه مجموعه دو کمال تداوم یافته و عملیاتی می گردد.
شایان ذکر است منطقه یک همزمان دو پروژه دیگر را نیز انجام می دهد که یکی از آنها دیوارکشی مجموعه ربع رشیدی بوده که تداوم داشته و دیگری مجموعه مقبرة الشعرا می‌باشد که تامین مسائل مالی آن به عهده منطقه یک می باشد..

.


 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک  تبریز


PDF چاپ چاپ