تاریخ : جمعه 25 مهر 1399     |     کد : 4593

توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک انجام شد:

عملیات اصلاح درزهای انبساط(T_80) ضلع غربی پل روگذر توانیر

 به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک  تبریز، عملیات اصلاح درزهای انبساط (T_80) ضلع غربی پل روگذر توانیر توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه انجام شد.
این گزارش می‌افزاید: طرح اجرای اصلاح و ساماندهی درزهای پل روگذر توانیر که توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه در دستور کار قرار گرفته بود در ضلع غربی آن اقدام گردید و در بامداد روز جمعه ۹۹/۷/۲۵ توسط پیمانکار این معاونت انجام پذیرفته و پس از امورات درزگیری انبساط به اتمام رسید.

 شایان ذکر است اقدام برای ساماندهی پلهای سطح منطقه یک از مهم‌ترین پروژه‌های منطقه بوده و به ترتیب اولویت و نظر کارشناسانه وارد مرحله عملیاتی می گردد..

.

.


 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک  تبریز


PDF چاپ چاپ