تاریخ : پنجشنبه 24 مهر 1399     |     کد : 4587

کلنگ زنی از پارک محله ای 9330 متر مربعی واقع در مسیر خیابان احمدآباد به روایت تصویر

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 


PDF چاپ چاپ