تاریخ : سه شنبه 22 مهر 1399     |     کد : 4576

نصب وسائل بازی کودکان در پارک مدافعان سلامت

توسط شهرداری منطقه یک ، چند دستگاه ویژه بازیهای کودکان مدافعان سلامت نصب شد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، پروژه پارک مدافعان سلامت که در دست اجرای منطقه می باشد شاهد آخرین مراحل خود می باشد که در بخش فضای بازی کودکان ، چند دستگاه وسائل استاندارد نصب گردید.
این گزارش می افزاید : پارک 8000 متری مدافعان سلامت که یکی از چندین پروژه مهم حوزه فضای سبز منطقه یک می باشد به مراحل آخر اجرائی خود رسیده و با پیشرفت قابل توجهی مواجه است .
شایان ذکر است این پارک دارای فضای ورزشی و بازی کودکان می باشد که هم اکنون توسط منطقه چند ست بازی کودکان که استاندارد می باشند در محوطه مورد نظر کودکان نصب شده است . 


PDF چاپ چاپ