تاریخ : سه شنبه 22 مهر 1399     |     کد : 4575

پیشرفت 75 درصدی پروژه بازپیرائی و بازآفرینی باغ دوکمال

مهندس پورخردمند شهردار منطقه یک تبریز از پیشرفت 75 درصدی پروژه بازپیرائی و بازآفرینی باغ دوکمال خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، مهندس اکبر پورخردمند شهردار منطقه یک از پیشرفت فیزیکی پروژه مهم باغ دوکمال خبر داد و اعلام نمود ، این پروژه در مراحل آخر اجرائی خود قرار دارد .
شهردار منطقه یک گفت : اسکلت بندی و فونداسیون ریزی بلوکهای 1 و 3 همزمان با مسقف سازی بلوک 3 آغاز خواهد شد و 75 درصد پروژه در اسکلت رواقهای این باغ به اتمام رسیده است .
وی اشاره کرد : پروژه بازآفرینی اسکلت رواقهای باغ در چهار بلوک بعنوان بلوکهای یک تا چهار در سطح این حوزه توسط سازمان عمران به عنوان پیمانکار منطقه در حال انجام می باشد .

 


PDF چاپ چاپ