تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1399     |     کد : 4573

به منظور ایجاد مسیر مناسب روان آبها انجام شد :

طرح جمع آوری و پاکسازی داخل مهران رود توسط معاونت حوزه خدمات شهری

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، معاونت حوزه خدمات شهری منطقه یک طرح جمع آوری و پاکسازی داخل مهران رود را عملیاتی نمود .
حوزه خدمات شهری منطقه یک به منظور ایجاد مسیری روان و هدایت آبها پس از بارش در محدوده مهران رود ، اقدام به آغاز طرح پاکسازی ، بارگیری زباله و نخاله های داخل این مسیر نمود .
نیروهای خدمات شهری در قالب چند اکیپ عملیاتی تمامی زباله های نخاله های مسیر مهران رود در حوزه منطقه یک را به منظور ایجاد مسیری روان و به دور از گرفتگی در هنگام بارشها جمع آوری نمودند .
شایان ذکر است این اقدامات می تواند از سرریز آبهای جاری پیشگیری و مخاطرات احتمالی را کاهش دهد .

.

.

.

.

.

.

.


امور ارتباطات شهرداری منطقه یک


PDF چاپ چاپ