تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1399     |     کد : 4570

توزیع 60 تن آسفالت در مسیر خیابان یوسف آباد کوچه انتظار

توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک کوچه انتظار واقع در خیابان یوسف آباد ساماندهی شد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، اکیپ های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک  اقدام به ساماندهی کوچه انتظار (انتهای کوچه قزلی) واقع در خیابان یوسف آباد  نموده و پس از زیرسازی عملیات توزیع آسفالت در این کوچه اجرائی شد.
این گزارش اعلام می دارد : کوچه های خیابان یوسف آباد که نیاز به ساماندهی و اصلاح داشتند در دستور کار منطقه قرار گرفته و در قالب طرح نهضت آسفالت وارد مراحل اجرائی شدند که یکی از این کوچه ها در انتهای کوچه قزلی بنام کوچه انتظار می باشد که توسط اکیپ های عمرانی در طرح مذکور قرار یافته و حدود 60 تن آسفالت در این محدوده توزیع شد.
شایان ذکر است عملیات اصلاح و ساماندهی کوچه های سطح منطقه همچنان تداوم داشته و نسبت به نیاز و شرایط مسیر سریعاً اقدامات اجرائی عملیاتی می گردد.


.

.

.

. 


PDF چاپ چاپ