تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1399     |     کد : 4569

نقش زیبائی ها بر پیکرۀ پارک مدافعان سلامت

امور فضای سبز منطقه یک اقدام به کاشت درخت و درختچه و گل در پارک مدافعان سلامت نمود.

  به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز، امور فضای سبز منطقه ۱ به کاشت  درخت و درختچه  و گل در پارک مدافعان سلامت، پیکرۀ این پارک را به زیبائی آراست.
شهرداری منطقه یک در راستای اهداف خود مبنی بر توسعه فضاهای سبز و ایجاد بسترهای مناسب برای تاثیرات زیست محیطی و بهره‌مندی تمامی شهروندان از امکانات موجود در سطح حوزه اقدام به اجرای چند پروژه در این حوزه شده که یکی از آنها پارک مدافعان سلامت می باشد.
 این پارک با دارا بودن ویژگی های خاصی از جمله قرارگیری در بین دو بیمارستان سطح منطقه و زمین‌های ورزشی و تفریحی نیاز به ایجاد زیبایی‌های بیشتری داشت که امور فضای سبز منطقه ۱ با کاشت انواع گلهای زینتی و فصلی و درختهای ماندگار پیکره این پارک را به زیبایی آذین بست.
شایان ذکر است هم اکنون اکیپ‌های فضای سبز در حال انجام امورات محوله هستند.
 

.

.

.

.


امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز

 


PDF چاپ چاپ