تاریخ : چهارشنبه 26 شهريور 1399     |     کد : 4466

توسط شهرداری منطقه یک تبریز ظرف شب گذشته انجام شد :

توزیع 500 تن آسفالت توپکا در ضلع شمالی خیابان عباسی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، شهرداری منطقه یک شب گذشته 500 تن آسفالت را در مسیر خیابان عباسی توزیع کرد .
بر اساس این گزارش طرح ساماندهی خیابان عباسی از چهارراه عباسی تا آخر عباسی که هم اکنون در دست اجرای منطقه به منطقه به عنوان یکی از پروژه های مهم حوزۀ حمل و نقل می باشد به سرعت در حال انجام بوده و به صورت همزمان آسفالت تراشی و توزیع آسفالت اساسی عملیاتی می گردد .
این گزارش می افزاید: به صورت شبانه عملیات آسفالت ریزی انجام یافته و در شب گذشته نیز حد فاصل چهارراه عباسی تا ایستگاه طاق در این طرح قرار گرفته و حدود 500 تن آسفالت توپکا ( 19-0 ) توسط پیمانکار معاونت فنی و عمرانی این منطقه انجام پذیرفته است .
شایان ذکر است : اکیپ های عمرانی منطقه یک به صورت همزمان در چند مسیر مهم منطقه اقدام به آسفالت تراشی و آسفالت ریزی می نمایند که حرکتی قابل توجه و مهم محسوب می گردد .
.

.

.

.

.

.

 


PDF چاپ چاپ