تاریخ : يکشنبه 23 شهريور 1399     |     کد : 4460

توسط شهرداری منطقه یک تبریز عملیاتی شد :

اجرای 550 تن آسفالت ریزی در مسیر خیابان تختی شرقی تا تقاطع استاندارد

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، اجرای 550 تن آسفالت ریزی در مسیر خیابان تختی شرقی تا تقاطع استاندارد عملیاتی شد.
بر اساس این گزارش ، اقدامات مهم حوزۀ نهضت آسفالت در شهرداری منطقه یک همچنان با سرعت و توسعه ویژه ای در مسیرهای مختلف در حال انجام بوده و روزانه بالغ بر 1500 تن آسفالت در نقاط مختلف این منطقه توزیع می گردد .
این گزارش می افزاید : در بخش دیگری از عملیات عمرانی و ساماندهی مسیرهای سطح منطقه مسیر خیابان تختی شرقی حد فاصل میدان ابن سینا تا تقاطع استاندارد پس از آسفالت تراشی و زیر سازی وارد فاز آسفالت ریزی شده و با توزیع 550 تن آسفالت مصرفی شاهد روان سازی و ایمن سازی این مسیر شده ایم.

.

.

.

.

.


 


PDF چاپ چاپ