تاریخ : شنبه 22 شهريور 1399     |     کد : 4455

توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک انجام یافت :

طرح ساماندهی کانیووها و ترمیم پلهای مسیرخطوط عابرین پیاده

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه طرح ساماندهی کانیووها و ترمیم پلهای مسیر خطوط عابرین پیاده را اجرائی نمود.
بر اساس این گزارش کانیووهای سطح منطقه که در برخی از مسیرها به مرور زمان از بین رفته و باعث سرریز شدن آبهای جاری به خیابان و انحراف از مسیر هدایت شده می گشتند طی طرحی ساماندهی شده و همچنین مسیر خطوط عابرین پیاده که به این محدوده ها تلاقی می شدند نیز اصلاح و پلهای موجود در هر دو طرف ترمیم و تعمیر شدند .
شایان ذکر است این عملیات در سطح خیابان پروین اعتصامی انجام و اتمام رسیده است .


.

.

.

. 


PDF چاپ چاپ