تاریخ : شنبه 22 شهريور 1399     |     کد : 4454

توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک انجام یافت :

اصلاح ، تعمیر و نصب دریچه های فلزی کانالهای داخل پارک ولی عصر ( عج )

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، تمامی کانالهای موجود در پارک ولی عصر ( عج ) توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک اصلاح ، تعمیر و نصب گردید .
شهردار منطقه یک با توجه به اجرای طرحهای ساماندهی دریچه های کانال داخل محدوده پارکها و مسیرهای اصلی اقدامات ویژه ای جهت تعمیر ، اصلاح و نصب آنها جهت ایجاد ایمنی و روان سازی مسیرهای عابرین پیاده را عملیاتی  نموده که در چندین مسیر سطح منطقه انجام پذیرفته است .
این گزارش می افزاید : نصب دریچه های کانال داخل پارک ولی عصر ( عج ) از این مجموعه ها هستند که تعمیر ، اصلاح و نصب گردیده است .


.


امورارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز

 


PDF چاپ چاپ