تاریخ : شنبه 22 شهريور 1399     |     کد : 4453

توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک عملیاتی شد :

اجرای طراح آسفالت ریزی به میزان 90 تن در سه مسیر سطح منطقه

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، در سه مسیر سطح منطقه طرح آسفالت ریزی به میزان 90 تن توسط معاونت فنی وعمرانی منطقه انجام یافت .
بر اساس این گزارش در تداوم طرحهای ویژۀ ساماندهی و اصلاح آسفالت های سطح منطقه در محلات مختلف ، سه مسیر اصلی صدرالشعراء کوچۀ ثابتی ، کوچه احد امینی در خیابان شهید مصطفی خمینی ، و کوی پزشکان توسط اکیپ های عمرانی منطقه یک ساماندهی و آسفالت ریزی شده اند .
این گزارش می افزاید: ضمن اصلاح آسفالت های سطح منطقه در برخی مسیرها طرح اصلاح هندسی و سرعت گیر نیز به وسیلۀ آسفالت جهت ایمن سازی محدوده از جمله در مسیر سربالائی ولی عصر ( عج ) انجام یافته است .


.

.
.

.

.


امورارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز

 


PDF چاپ چاپ