تاریخ : پنجشنبه 20 شهريور 1399     |     کد : 4452

به منظور ایجاد ایمنی و کاهش مخاطرات، توسط اداره حمل و نقل و ترافیک معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک انجام یافت:

نصب علائم ترافیکی در مسیر روگذر پل عباسی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، به منظور کاهش مخاطرات و ایجاد ایمنی بیشتر در مسیر پل عباسی ، اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه یک اقدام به نصب علائم نمود .
این علائم که گل میخ می باشند در مسیر سر تا سری پل عباسی نصب گردید تا در هنگام تردد خودروها هشدار داده و از ایجاد مخاطرات احتمالی پیشگیری نماید.
شایان ذکر است ، به دلیل سرعت نامطمئن برخی خودروها در این مسیر شاهد ایجاد تصادف می شدیم که با اجرای این طرح و نصب علائم ترافیکی شاهد کاهش این مخاطرات خواهیم بود .

.

.


 


PDF چاپ چاپ