تاریخ : پنجشنبه 20 شهريور 1399     |     کد : 4447

توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک انجام یافت :

اصلاح پیاده روهای مسیر فلکه بزرگ و فلکه مخابرات ولی عصر ( عج )

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، اصلاح پیاده روهای مسیر خیابان ولی عصر ( عج ) توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک عملیاتی شد .
بر اساس این گزارش جهت ایمن سازی محدوده های پیاده رو در سطح منطقه و ایجاد مسیری آرام و روان ، اقدامات وسیعی در راستای این امر در سطح حوزه عملیاتی شده است که اصلاح و کف سازی پیاده رو ها در دستور کار قرار گرفته است .
این گزارش می افزاید : بر همین اساس مسیر پیاده روهای ولی عصر ( عج ) در فلکه بزرگ و فلکه مخابرات توسط اکیپ های معاونت حوزه خدمات شهری منطقه وارد فاز عملیاتی شده و اقدامات ساماندهی ، کف سازی و اصلاح انجام یافت.
.

.

.

.

.

.


 


PDF چاپ چاپ