تاریخ : پنجشنبه 20 شهريور 1399     |     کد : 4444

توسط شهرداری منطقه یک در محلات کم برخوردار تداوم یافت :

آسفالت ریزی و لکه گیری مسیر کوی لاله واقع در یوسف آباد به میزان 55 تن

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز ، شهردار منطقه یک در مناطق کم برخوردار از عملیات آسفالت ریزی و لکه گیری مسیرهای موجود در این محدوده ها را تداوم بخشید .
شهردار منطقه یک با توجه به اهداف خود جهت توانمند سازی مناطق کم برخوردار سطح حوزه و طبق برنامه ریزی بعمل آمده جهت ساماندهی بخشهای مهم و شریانی و کوچه های واقع در این محدوده ها ، اقدامات ویژه ای در خصوص آسفالت ریزی و لکه گیری مسیرها انجام داده و همچنان تداوم می بخشید.
در یکی دیگر از اقدامالت منطقه یک مبنی بر ساماندهی این محلات ، کوی لاله واقع در خیابان یوسف آباد با 55 تن آسفالت ریزی لکه گیری و ساماندهی گشت .
.

.
         

 


PDF چاپ چاپ