تاریخ : شنبه 11 مرداد 1399     |     کد : 4329

توسط امور فرهنگی ، اجتماعی منطقه یک شهرداری تبریز برگزار شد :

اجرای نقد و بررسی کتاب در قالب طرح سه شنبه های کتابخوانی

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز ، امور فرهنگی ، اجتماعی منطقه یک اجرای نقد و بررسی کتاب در قالب طرح سه شنبه های کتابخوانی را برگزار کرد .
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه امور فرهنگی ، اجتماعی منطقه یک طبق برنامه های مختلف جهت انجام فعالیتهای فرهنگی اقدام به برگزاری هفتگی کتابخوانی و معرفی ، نقد و بررسی کتاب نموده است در قالب این برنامه در اولین سه شنبه مرداد ماه خوانش کتاب  اعتماد به نفس به زبان ساده در فرهنگسرای شهید بهشتی با حضور کارشناس روانشناسی منطقه برگزار گردید.
در این طرح سعی شده سه شنبه های اول و سوم هر ماه یک کتاب معرفی خوانش و ، نقد و بررسی بعمل آید و این طرح تا پایان سال توسط کارشناسان مربوطه در فرهنگسرای بانوان و فرهنگسرای شهید بهشتی انجام خواهد پذیرفت .


.

.

.

 
 
 
 
امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ