تاریخ : شنبه 11 مرداد 1399     |     کد : 4328

توسط حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک عملیاتی شد

پاکسازی و جمع آوری نخاله های ساختمانی تخلیه شده در قطعات خالی و فضاهای شهری

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز ، پاکسازی و جمع آوری نخاله های ساختمانی تخلیه شده در قطعات خالی از سکنه و فضاهای شهری سطح منطقه توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی عملیاتی شد .
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه متاًسفانه برخی از شهروند نماها نخاله های ساختمانی خود را در قطعات خالی از سکنه یا فضاهای موجود شهر تخلیه می نمایند و این امر موجب صدمات اساسی به فضاهای سبز و ایجاد آلودگی بصری و خطرات زیست محیط می گردد ، لذا طی طرحی ویژه اقدامات اساسی توسط معاونت خدمات شهری جهت جمع آوری این نخاله ها در سطح حوزه آغاز و عملیاتی شده است .
این گزارش می افزاید : هم اکنون در قطعات خالی از سکنه و برخی فضاهای سبز که نخاله های ساختمانی را تخلیه نموده اند اکیپ های خدمات شهری در حال جمع آوری و پاکسازی این محدوده ها می باشد .


.

.

.

.

.

.

.

 
امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ