تاریخ : شنبه 11 مرداد 1399     |     کد : 4327

توسط امور فضای سبز شهرداری منطقه یک اجرائی شد :

تولید 30000 عدد گل داوودی در گلخانه منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات منطقه 1 شهرداری تبریز ، توسط امور فضای سبز منطقه یک 30000 عدد گل داوودی در گلخانه این منطقه تولید شد .
بر اساس این گزارش ، در راستای اهداف منطقه یک مبنی بر خود کفائی در حوزهً فضای سبز و تولید گل و گیاههای مورد نیاز جهت کاشت در سطح حوزهً ، خوشبختانه اقدامات ویژه ای در گلخانه این منطقه توسط کارشناسان فضای سبز انجام پذیرفته که توانسته بخش اعظمی از نیازهای منطقه را برآورد نموده و از خارج و هزینه های اضافی این حوزه پیشگیری و مدیریت منابع مالی را در پی داشته باشد .
این گزارش می افزاید : هم اکنون حدود 30000 عدد گل داوودی که از جمع گلهای دائمی بوده و به مدت چندین سال ماندگاری دارند در این گلخانه تولید شده است و همچنین عملیات بذر پاشی در کرتهای گلخانه نیز آماده  انتقال به گلدان های موجود شده است .
شایان ذکر است ، بالغ بر 100 هزار گلدان کلم و داوودی تا پائیز امسال تولید و در سطح حوزه کاشت خواهد شد .
 

.

.

.

.

.

 
 
امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 


PDF چاپ چاپ