تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393     |     کد : 432

توسط شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز انجام پذیرفت: اتمام تملک مسیرهای واقع در خیابان 18 متری شهید پاداش وآغاز عملیات عمرانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز،مهندس داود بهرا شهردار منطقه یک از اتمام تملک مسیرهای واقع در خیابان 18 متری شهید پاداش خبر داد.

 بر اساس این گزارش مهندس داود بهرا ضمن اعلام این خبر افزود:مسیرگشائی خیابان 18 متری شهید پاداش که یکی از پروژه های مهم واثر گذار درون شهری در حوزه ترافیک و راههای ارتباطی می باشد با برنامه ریزی که بعمل آمده به سرعت مراحل اولیه وتوافقات خود را با ایجاد ستاد مسیرگشائی در محل پروژه آغاز و هم اکنون به حول وقوه الهی و با همکاری وهمیاری شهروندان گرامی و ساکنین واقع در مسیر تملک این خیابان به اتمام رسیده و سرعت این مرحله چشمگیر بوده ودر اجرای مراحل بعدی موثر می باشد.
شهردار منطقه یک گفت :هم اکنون با اتمام مراحل تملک وارد فاز عملیاتی این پروژه شده ایم که اقدامات عمرانی از جمله خاکبرداری ،جدول گذاری،جابجائی تاسیسات،آسفالت اساسی و...خواهد بود و همچنان که تملک این خیابان با سرعت به اتمام رسید،فعالیتها واقدامات عمرانی نیز سریعا آغاز گشته وامیدواریم به زودی این هدیه نیز تقدیم شهروندان فهیم وعزیز گردد.وی اشاره نمود:املاک واقع در مسیر خیابان شهید پاداش که عرض خیابان 18 متری وبه طول 620 مترمی باشد 132 واحد بوده که از این تعداد 7باب تجاری و125 واحد آن مسکونی بوده که همگی توافق وتملک شده است.

روابط عمومی شهرداری منطقه یک


PDF چاپ چاپ