تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399     |     کد : 4319

توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک آغاز شد:

طرح ساماندهی تعمیر و تعویض دریچه و پلهای سطح منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، طرح ویژه ساماندهی و تعویض دریچه و پلهای سطح این منطقه توسط معاونت خدمات شهری و اجرائی آغاز شد.
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه برخی از دریچه ها و پل های سطح حوزه منطقه یک مستهلک و از بین رفته و باعث ایجاد مخاطراتی برای عابرین خودروها، دوچرخه سوار ها و موتور سوارها می شدند، طی طرحی ویژه از سوی حوزه خدمات شهری این منطقه اقدام لازم جهت ساماندهی برشکاری، تعویض، تعمیر تمامی آنها در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی شده است.
شایان ذکر است، این اقدامات به سرعت توسط چندین اکیب مختلف این معاونت اجرا و در مسیرهای فلکه مصدق، خیابان همام تبریزی ،سعدی شمالی و... انجام و به اتمام رسیده است.

.
.
.

 امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ