تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399     |     کد : 4316

توسط شهرداری منطقه یک تبریز انجام پذیرفت:

اجرای ۱۳۰ تن آسفالت در مسیرهای مقابل باغلارباغی و جنب برج تجارت جهانی

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، توسط این منطقه ۱۳۰تن آسفالت‌ریزی در مسیرهای مقابل باغلارباغی و جنب برج تجارت جهانی انجام پذیرفت.
بر اساس این گزارش طبق برنامه های تعیین شده از سوی کارشناسان عمرانی و خدماتی منطقه نسبت به نیاز و درخواست شهروندان گرامی و اقدام جهت پاسخگویی صحیح به مطالبات اصلی آنان که اصلاح ساماندهی و توزیع آسفالت می باشد چند محدوده دیگر نیز در دستور کار اجرائی قرار گرفته و عملیاتی شد.
این گزارش می افزاید : محدوده های مقابل باغلارباغی و جنب برج تجارت جهانی از جمله مسیر هائی است که در این طرح قرار گرفته و با اجرای ۱۳۰ تن آسفالت‌ریزی ساماندهی و ایمن سازی این مکان‌ها انجام یافته و به اتمام رسیده است .

.

.
.
.
.
.

.
.

.

امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ