تاریخ : سه شنبه 7 مرداد 1399     |     کد : 4314

توسط معاونت حوزه خدمات شهری منطقه یک اجرائی شد :

پاکسازی چندین محله کم برخوردار در مسیرهای احمدآباد و صدرالشعرا

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز ، معاونت حوزه خدمات شهری منطقه یک در طرحی ویژه اقدام به پاکسازی چندین محله کم برخوردار در مسیرهای احمدآباد و صدرالشعرا نمود .
بر اساس این گزارش ، حوزه خدمات شهری در راستای اهداف منطقه مبنی بر ارائه خدمات به مناطق کم بر خوردار و ایجاد فضاهای مناسب در این مناطق طرحهای ویژه ای را اجرائی نموده که از آن جمله می توان به طرح پاکسازی کوچه به کوچه در این محلات اشاره نمود .
این طرح هم اکنون در تمامی کوچه های سطح محله احمد آباد و صدرالشعرا انجام و چندین اکیپ خدماتی در حال اجرای برنامه های محوله هستند .
.

.

.

.

.

.

.


PDF چاپ چاپ